pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Najnowsze

 • 7 grudnia 2017
 • wyświetleń: 3583

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie pszczyńskim

Artykuł sponsorowany:

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Osoby potrzebujące porady prawnej mogą zgłosić się do wyznaczonych punktów na terenie powiatu.

logo ministerstwo sprawiedliwości


logo powiat pszczyński


Kto otrzyma darmową pomoc prawną?Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży, za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.


Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna? • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenie pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy, tj. w Pszczynie, Woli, Suszcu, Pawłowicach, Goczałkowicach-Zdroju, a także w Kobiórze. Nie obowiązuje rejonizacja z uwagi na miejsce zamieszkania.

Godziny otwarcia lokalów:nieodpłatna pomoc prawna


nieodpłatna pomoc prawna


nieodpłatna pomoc prawna


nieodpłatna pomoc prawna


nieodpłatna pomoc prawna


nieodpłatna pomoc prawna

BM / pless.pl