pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Najnowsze

 • 9 sierpnia 2018
 • wyświetleń: 438

Fundusz sołecki w Pawłowicach - realizacja projektów mieszkańców

Do 30 września sołtysi mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy w Pawłowicach na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy, głosując w trakcie zebrań wiejskich. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Informacja w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2019 rok - do pobrania.

W terminie do dnia 30 września sołtysi mogą złożyć w Urzędzie Gminy wnioski dotyczące wykorzystania środków z funduszu sołeckiego. Wcześniej muszą się odbyć zebrania wiejskie, podczas których zapadają decyzje na co przeznaczyć pieniądze

Wzór wniosku do sołtysa składany przez Radę sołecką lub grupę mieszkańców - do pobrania.

Opracowane wnioski można już składać sołtysom celem przedstawienia ich mieszkańcom na zebraniu wiejskim.

Przykładowe zadania możliwe do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego:
 • nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie
 • zakładanie trawników, ustawianie tablic informacyjnych
 • malowanie niewielkich obiektów należących do gminy
 • zakup wiat przystankowych
 • budowa, remont i urządzenie boisk np. małych boisk przy świetlicach
 • zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną np. urządzeń do gry w koszykówkę, siatkówkę i inne sporty, "siłownia na wolnym powietrzu"
 • zakup wyposażenia i urządzanie placów zabaw dla dzieci
 • budowa i remont niewielkich odcinków dróg gminnych i chodników np. brakujące, małe odcinki chodników prowadzące do świetlicy
 • utrzymanie dróg i chodników oraz wykonywanie drobnych remontów
 • budowa punktów oświetleniowych dróg i placów publicznych np. oświetlenie placu zabaw, altany czy spacernika, wiata przystankowa
 • zakup iluminacji świątecznych


Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Fundusz sołecki.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.