pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Najnowsze

  • 25 kwietnia 2019
  • wyświetleń: 1304

Czy wniosek o urlop musi być złożony w formie papierowej?

Materiał partnera:

Urlop wypoczynkowy jest bardzo ważny zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Dzięki oderwaniu się od pracy można zregenerować organizm, odprężyć się, a tym samym zgromadzić siły na powrót do pracy. Nie od dziś wiadomo przecież, że z urlopu wypoczynkowego pracownik wraca nie tylko wypoczęty, ale przede wszystkim znacznie bardziej produktywny. Lepsza pamięć i koncentracja zwiększają efektywność, a odpowiedni dystans ułatwia rozwiązywanie pojawiających się problemów. Wypoczynek jest więc korzystny dla obu stron. Do skorzystania z urlopu wypoczynkowego niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

wniosek o urlop


Co trzeba wiedzieć o urlopie wypoczynkowym?Prawo do urlopu wypoczynkowego zapisane jest w Kodeksie pracy. Każdemu pracownikowi przysługuje płatny, nieprzerwany urlop wypoczynkowy każdego roku. Wymiera urlopu zależy od czasu pracy i wynosi:

  • 20 dni dla osób zatrudnionych mniej niż 10 lat;
  • 26 dni dla osób zatrudnionych więcej niż 10 lat.


Osoba, która podjęła pierwszą pracę, uzyskuje prawo do urlopu z każdym przepracowanym miesiącem. W przypadku niepełnego wymiaru pracy urlop jest proporcjonalnie krótszy. Do okresu pracy branego pod uwagę przy określaniu długości urlopu zalicza się także ukończenie szkoły zawodowej, średniej szkoły zawodowej, szkoły ogólnokształcącej, policealnej lub wyższej.

Jak wygląda wniosek urlopowy?Urlop wypoczynkowy zawsze udzielany jest na wniosek złożony przez pracownika, który może także zdecydować się na podzielenie go na części. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem pracy przynajmniej jedna część takiego urlopu powinna trwać nieprzerwanie przez 14 dni kalendarzowych. Jak więc widać w ciągu roku wiele razy może pojawić się konieczność napisania wniosku o urlop, dlatego warto wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo - opisuje to artykuł 3 rzeczy, o których musisz pamiętać składając wniosek urlopowy.

Konstrukcja takiego wniosku jest bardzo prosta. W prawym górnym rogu wpisuje się miejscowość i datę, a poniżej, po lewej stronie trzeba umieścić informacje na temat osoby, która ten dokument składa, czyli imię, nazwisko, wydział itp. Po prawej umieszcza się natomiast nazwę i adres pracodawcy. Na środku należy umieścić nagłówek "Wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy". W treści podaje się informacje o wybranym terminie, z podaniem dokładnej liczby dni urlopu. Pod wnioskiem pracownika składa swój podpis.

Elektroniczny wniosek o urlopKodeks pracy nie określa jaką formę ma mieć wniosek urlopowy. Wzory takich dokumentów są najczęściej ustalane przez poszczególne zakłady pracy. Na pewno znacznie łatwiejszym sposobem na złożenie wniosku o urlop jest skorzystanie z elektronicznej aplikacji, np. inewi.pl. Dzięki temu systemowi organizacja pracy w przedsiębiorstwie jest znacznie łatwiejsza. Daje on możliwość przypisania każdemu pracownikowi tylu dni urlopu, ile mu przysługuje. Wykorzystane oraz niewykorzystane dni urlopu są automatycznie wyliczane.

W elektronicznym wniosku o urlop wystarczy wybrać rodzaj urlopu, np. wypoczynkowy oraz preferowany termin i liczbę dni. Taki wniosek trafia bezpośrednio do osoby zajmującej się akceptacją urlopów. Dzięki wnioskom elektronicznym pracownik może śledzić status dokumentu, a pracodawca ma możliwość stworzenia przejrzystego grafiku urlopów.