pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najnowsze

  • 10 października 2019
  • 11 października 2019
  • wyświetleń: 8437

15 października nauczyciele rozpoczną protest włoski

Nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W ankiecie ZNP opowiedzieli się za "niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce". Protest rozpocznie się 15 października i będzie trwał do odwołania.

15 października nauczyciele rozpoczną strajk włosk


We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami związku "Kwestionariusz badawczy ZNP". Anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227 567 osób.

Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie akcji protestacyjnej. Nauczycieli zapytano m.in. o kontynuację protestu, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, o udział w akcji protestacyjnej. Zdaniem prawie co drugiego respondenta (47,3%) działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Natomiast na pytanie "W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?" ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski.

W oparciu o wyniku ankiety, 1 października Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października. W związku z tą decyzją, Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomniał nauczycielom, że do ich obowiązków nie należy: bezpłatne prowadzenie kół zainteresowań, sobotni wyjazd na konkurs z uczniami, sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły, pisanie i koordynowanie "projektów unijnych" oraz sporządzanie inwentaryzacyjnego spisu z natury.

- Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą - zwraca uwagę ZNP.

BM / pless.pl, źródło: ZNP

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA