pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najnowsze

  • 14 sierpnia 2019
  • 21 sierpnia 2019
  • wyświetleń: 7745

Wyrok wobec Henryka Kopca - sygn. akt II K 799/17

Artykuł sponsorowany:

Wyrok wobec Henryka Kopca - sygn. akt II K 799/17

Sąd Rejonowy w Pszczynie wyrokiem z dnia 18/01/2019, sygn. akt II K 799/17, uznał oskarżonego Henryka Kopca, s. Huberta i Łucji, ur. 30.05.1951r w Pszczynie za winnego tego, że w dniu 22.08.2017r w Pszczynie w związku z wykonywaniem mandatu radnego Rady Miejskiej w Pszczynie pomówił Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny o to, że w nieustalonym czasie i miejscu wpływał na sposób wykonywania przez Henryka Kopiec mandatu radnego Rady Miejskiej w Pszczynie, przez co naraził go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowiska Burmistrza Pszczyny tj. przestępstwa z art. 212 § 1kk i za to, na mocy tego artykułu w związku z art. 59 kk odstąpił od wymiaru kary; na mocy art . 59 kk w zw. z art. 39 pkt. 8 kk orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej www.pless.pl na okres 2 (dwóch) tygodni oraz obciążył oskarżonego kosztami postępowania w sprawie.